KTR Polska Sp. z o.o. tel. 12 267 28 83,  12 268 00 66,  530 376 793, email: ktr@sprzegla.eu   biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Oprogramowanie pomocnicze - TDTwebgraph


TDTwebgraph :


TDTwebgraph umożliwia reprezentację rysunków 2D w formacie wektorowym. Reprezentacja w formacie wektorowym ma tę zaletę, że rysunki mogą być wyświetlane w skalowane w dół lub w górę

bez utraty jakości. TDTwebgraph jest aplikacją pomocniczą, która zostanie zainstalowana na komputerze. Po zainstalowaniu w systemie typu MIME application / x-tdt, aplikacja będzie automatycznie wywoływana w przeglądarkach (Netscape lub MS Explorer).

Wspierane systemy:
  • WINDOWS 98
  • WINDOWS ME
  • WINDOWS NT
  • WINDOWS 2000
  • WINDOWS XP
  • Microsoft Internet Explorer V5.xx V6.xx / Firefox / OperaInstalacja
Uruchom TDTwebgraphSetup_en.exe program instalacyjny. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. TDTwebgraph Kreator InstallShield instaluje program i generuje wszystkie niezbędne wpisy (Mime).

Odinstalowanie:
Do tego celu należy użyć opcji "Oprogramowanie" w Panelu sterowania (Windows) i wybrać "usuń program". Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Wydruki:
Z programu TDTwebgraph można drukować całe rysunki lub ich fragmenty na każdej drukarce obsługiwanej przez system Windows.

Przygotowanie DXF:
Przygotowanie pliku w formacie DXF jest zintegrowaną funkcją w TDTwebgraph. Odpowiednia opcja w menu umożliwia natychmiastowe zapisanie rysunku w postaci pliku DXF. Możesz skorzystać z rysunku w formacie DXF w dowolnym systemie CAD, umożliwiającym import plików DXF lub użyć w inny sposób.

Licencja:
Jest to oprogramowanie dostarczone przez KTR Systems w postaci "takie jakie jest" i wszelkie wyrażone lub domniemane gwarancje, w tym, ale nie wyłącznie, gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz przydatności do określonego celu jest wyłączona. W żadnym wypadku KTR Systems GmbH lub filie KTR nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, incydentalne, szczególne, szkody pierwotne lub wtórne (w tym, ale nie ograniczone tylko do: zdobycia dóbr lub usług, utraty zysków lub możliwości korzystania z danych, przestojów w pracy firmy) jakkolwiek spowodowane i oparte na jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności, w ramach kontraktu, odpowiedzialność całkowitej, lub czynów niedozwolonych (w tym niedbalstwa lub w inny sposób), powstałe w jakikolwiek sposób wskutek korzystania z tego oprogramowania, nawet jeśli KTR został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

kliknij odnośnik aby pobrać TDTwebgraph (j. ang.) (pobranie oznacza akceptację zapisów licencji)