KTR-Polska Sp. z o.o. tel. 12 268 00 66, 12 267 28 83, 530 376 793, email: ktr@sprzegla.eu   biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Noty prawne


Odpowiedzialność :

INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ PRAWDZIWE I PRAWIDŁOWE WG NAJLEPSZEJ WIEDZY KTR. KTR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWSTAŁE STRATY LUB ZNISZCZENIA WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA NINIEJSZEGO SERWISU WWW LUB BŁĘDNYCH INFORMACJI, POMYŁEK ZNAKOWYCH LUB INNYCH ZNALEZIONYCH W TYM SERWISIE. W ŻADEN SPOSÓB KTR SYSTEMS GMBH, KTR-POLSKA SP. Z O.O. LUB INNE FILIE NIE MOGĄ BYĆ ODPOWIEDZIALNE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZA NADZWYCZAJNE STRATY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA NINIEJSZEGO SERWISU WWW, INFORMACJI W NIM ZAWARTYCH LUB ODNOŚNIKÓW A TAKŻE JAKICHKOLWIEK WYNIKÓW PRACY NINIEJSZEGO SERWISU WWW, JAK RÓWNIEŻ ZA UTRACONE KORZYŚCI, ZYSKI, PRZESTOJE W PRACY, SZKODY W SPRZĘCIE KOMPUTEROWYM ORAZ OPROGRAMOWANIU LUB SYSTEMACH I DANYCH PRZEZNACZONYCH DO KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO SERWISU WWW LUB Z NIM POŁĄCZONYCH, ZNANYCH I NIEZNANYCH KTR SYSTEMS GMBH LUB KTR-POLSKA SP. Z O.O.
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY NIE ZBIERA O ODWIEDZAJĄCYCH INFORMACJI ZA POMOCĄ PLIKÓW COOKIES.


Prawa autorskie :

CAŁA ZAWARTOŚĆ ORAZ PROJEKT NINIEJSZEGO SERWISU INTERNETOWEGO JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM I JEST WŁASNOŚCIĄ KTR SYSTEMS GMBH I KTR-POLSKA SP. Z O.O. POBIERANIE, KOPIOWANIE POSZCZEGÓLNYCH STRON I/LUB FRAGMENTÓW NINIEJSZEGO SERWISU JEST DOZWOLONE WYŁĄCZNIE W CELU PRZYGOTOWANIA ZAPYTANIA, ZAMÓWIENIA LUB UMIESZCZENIA W PROJEKCIE PRODUKTÓW KTR, ZARÓWNO PRZY DALSZEJ ODSPRZEDAŻY, JAK I W CELACH UŻYTKOWYCH LUB DYDAKTYCZNYCH. NIEUZASADNIONE KOPIOWANIE I/LUB ZMIANA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z NINIEJSZEGO SERWISU SĄ ZABRONIONE BEZ ZGODY WYRAŻONEJ PISEMNIE PRZEZ KTR SYSTEMS GMBH LUB KTR-POLSKA SP. Z O.O.