KTR-Polska Sp. z o.o. tel. 12 268 00 66, 12 267 28 83, 530 376 793, email: ktr@sprzegla.eu   biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

ROTEX® BTAN


 


Charakterystyka wyrobu

  • sprzęgło BTAN z bębnem hamulcowym do montażu w hamulcu dwuszczękowym wg DIN 15431/15435
  • każdy typ sprzęgła można łączyć z rożnymi wielkościami bębna lub tarczy hamulcowej
  • maksymalny moment hamowania nie może być większy niż maks. moment przenoszony przez sprzęgło
  • typ BTAN - możliwe modyfikacje wg życzeń klienta

 

Opis sprzęgła

Sprzęgła ROTEX® charakteryzują się małymi wymiarami, niewielkim ciężarem, małym momentem bezwładności i dużym przenoszonym momentem obrotowym. Dokładna obróbka wszystkich powierzchni wpływa korzystnie na właściwości kinematyczne i znacznie wydłuża żywotność sprzęgła.

Sprzęgła przenoszą moment obrotowy przy tłumieniu drgań skrętnych i nie przenoszą udarów powstających w wyniku nierównomiernej pracy silnika.

Informacje ogólne

Sprzęgła ROTEX® są skrętnie elastyczne, przenoszą moment jako połączenie kształtowe, nawet w sytuacji zniszczenia łącznika. Występujące podczas pracy drgania i udary są skutecznie tłumione i redukowane. Dwie przystające połówki sprzęgła posiadają na stronie wewnętrznej wklęsłe kły, które są przesunięte obwodowo o pół skoku i tak ukształtowane, że w przestrzeń pomiędzy nimi wstawiony jest łącznik o zębach ewolwentowych.

Aby nie dopuścić do nacisków na krawędziach zębów przy braku osiowości wałów, krawędzie pojedynczych zębów łącznika są zaokrąglone.

Sprzęgła ROTEX® mogą kompensować osiowe, promieniowe i kątowe wzajemne przesunięcia łączonych wałów.

Działanie

W przeciwieństwie do innych sprzęgieł elastycznych, których elementy pośrednie narażone są na zginanie i które z tego powodu zużywają się szybciej, elastyczne zęby sprzęgieł ROTEX® poddane są tylko naciskowi (patrz rys. obciążenie łącznika). Dzięki temu, zaletą tych sprzęgieł jest znacznie wyższa obciążalność pojedynczych zębów. Pod obciążeniem i przy wysokich obrotach łączniki odkształcają się, dlatego należy przewidzieć odpowiednio dużo miejsca na ich rozszerzanie się (patrz rys. odkształcenie pod obciążeniem).
Kąt skręcenia sprzęgieł ROTEX® dla wszystkich rozmiarów wynosi 5°.
Sprzęgła mogą być montowane zarówno poziomo, jak i pionowo.

Stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem

Sprzęgła ROTEX® są przystosowane do przenoszenia napędu w strefach zagrożenia wybuchem.

Sprzęgła te są certyfikowane zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX), jako urządzenia kategorii 2G/2D, dlatego mogą znaleźć zastosowanie w strefach zagrożenia wybuchem 1, 2, 21 oraz 22.

Proszę zapoznać się z odpowiednim certyfikatem oraz instrukcją montażu na naszej stronie internetowej.

Łączniki elastyczne

Bezawaryjna praca przewidziana jest w temperaturze od -40°C do +90°C. Krótkotrwałe skoki temperatury do +120°C nie szkodzą sprzęgłom. Dzięki
stałemu ulepszaniu materiałów zastosowanie obecnego łącznika standardowego 92 Shore A jest korzystniejsze w porównaniu ze zwykłymi łącznikami z poliuretanu. Do wyższych momentów obrotowych można stosować łącznik o twardości 98 Shore A lub o twardości 64 Shore D-F.

Łączniki elastyczne są bardzo odporne na ścieranie, działanie oleju, ozonu i na starzenie się, odznaczają się także odpornością na hydrolizę (doskonałe w klimacie tropikalnym).

Tłumienie wewnętrzne łącznika chroni napęd przed przeciążeniem dynamicznym.