KTR-Polska Sp. z o.o. tel. 12 268 00 66, 12 267 28 83, 530 376 793, email: ktr@sprzegla.eu   biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

ROTEX® Standard


Charakterystyka wyrobu

  • ROTEX - sprzęgło kłowe elastyczne
  • bezobsługowe, łatwe w montażu
  • zakres temperatur pracy od -40ºC to +100ºC, chwilowo do +120ºC
  • kompensacja odchyłek: kątowej, promieniowej i poosiowej
  • krótkie terminy dostaw dla wykonań:
     - piast z otworami w tolerancji H7, rowek wpustowy JS9 wg DIN6885/1

 - piast z otworami calowymi i stożkowymi do pomp hydraulicznych

  • na życzenie otwory z wielowypustem wg DIN i SAE
  • wykonania przeciwwybuchowe zgodnie z unijną dyrektywą 2014/34/UE

Opis sprzęgła 

Sprzęgła ROTEX® charakteryzują się małymi wymiarami, niewielkim ciężarem, małym momentem bezwładności i dużym przenoszonym momentem obrotowym. Dokładna obróbka wszystkich powierzchni wpływa korzystnie na właściwości kinematyczne i znacznie wydłuża żywotność sprzęgła.

Sprzęgła przenoszą moment obrotowy przy tłumieniu drgań skrętnych i nie przenoszą udarów powstających w wyniku nierównomiernej pracy silnika.

Łączniki elastyczne T-PUR® - Nowe serce sprzęgła ROTEX®

KTR opracował nowy materiał, z którego standardowo wykonywane są łączniki elastyczne sprzęgieł ROTEX®. Ulepszony poliuretan T-PUR® jest odporny na znacząco wyższe temperatury i charakteryzuje się zauważalnie dłuższą żywotnością niż poprzedni materiał oparty na poliuretanie. Z wizualnego punktu widzenia materiał T-PUR® oznaczony jest kolorami: pomarańczowym (92 Shore A), fioletowym (98 Shore A) i jasnozielonym (64 Shore D). Poprzednie łączniki z poliuretanu w kolorach żółtym, czerwonym i białym są jeszcze nadal dostępne.

 

Informacje ogólne

Sprzęgła ROTEX® są skrętnie elastyczne, przenoszą moment jako połączenie kształtowe, nawet w sytuacji zniszczenia łącznika. Występujące podczas pracy drgania i udary są skutecznie tłumione i redukowane. Dwie przystające połówki sprzęgła posiadają na stronie wewnętrznej wklęsłe kły, które są przesunięte obwodowo o pół skoku i tak ukształtowane, że w przestrzeń pomiędzy nimi wstawiony jest łącznik o zębach ewolwentowych.


Aby nie dopuścić do nacisków na krawędziach zębów przy braku osiowości wałów, krawędzie pojedynczych zębów łącznika są zaokrąglone.


Sprzęgła ROTEX® mogą kompensować osiowe, promieniowe i kątowe wzajemne przesunięcia łączonych wałów.

Działanie

W przeciwieństwie do innych sprzęgieł elastycznych, których elementy pośrednie narażone są na zginanie i które z tego powodu zużywają się szybciej, elastyczne zęby sprzęgieł ROTEX® poddane są tylko naciskowi (patrz rys. obciążenie łącznika). Dzięki temu, zaletą tych sprzęgieł jest znacznie wyższa obciążalność pojedynczych zębów. Pod obciążeniem i przy wysokich obrotach łączniki odkształcają się, dlatego należy przewidzieć odpowiednio dużo miejsca na ich rozszerzanie się (patrz rys. odkształcenie pod obciążeniem).
Kąt skręcenia sprzęgieł ROTEX® dla wszystkich rozmiarów wynosi 5°.
Sprzęgła mogą być montowane zarówno poziomo, jak i pionowo.

Stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem

Sprzęgła ROTEX® są przystosowane do przenoszenia napędu w strefach zagrożenia wybuchem.

Sprzęgła te są certyfikowane zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX), jako urządzenia kategorii 2G/2D, dlatego mogą znaleźć zastosowanie w strefach zagrożenia wybuchem 1, 2, 21 oraz 22.

Proszę zapoznać się z odpowiednim certyfikatem oraz instrukcją montażu na naszej stronie internetowej.