KTR-Polska Sp. z o.o. tel. 12 268 00 66, 12 267 28 83, 530 376 793, email: ktr@sprzegla.eu   biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

BoWex-ELASTIC® HEG


 

Charakterystyka wyrobu

  • wysokoelastyczne sprzęgło pomocnicze do wału kardana napędzanego silnikiem spalinowym
  • dostępne z elastomerami o różnej twardości
  • wysoka elastyczność skrętna
  • doskonałe właściwości tłumiące, dzięki dodatkowemu tłumieniu ciernemu
  • redukcja skoków momentu obr. w części elastycznej
  • promieniowe łożysko ślizgowe w wykonaniu bezobsługowym
  • standardowe przyłącza do wału kardana

 

Opis sprzęgła

Sprzęgła BoWex® z zębami łukowymi stanowią połączenie do przeniesienia momentu obrotowego i nadają się szczególnie do wyrównania osiowych, promieniowych i kątowych odchyłek wałów.

Zęby łukowe pracują w taki sposób, że przy przemieszczeniach kątowych i promieniowych naciski na krawędziach zębów prawie nie występują, dzięki temu sprzęgło pracując niemal się nie zużywa.

Informacje ogólne

Oprócz przekazywania momentu obrotowego, wymagania względem skrętnie elastycznego sprzęgła do wału kardana dotyczą większej elastyczności skrętnej, zapewniającej przesunięcie krytycznej prędkości obrotowej danej maszyny, znacznie poniżej prędkości na biegu jałowym.

Sprzęgło BoWex-ELASTIC® HEG wyposażone jest w bezobsługowe łożysko ślizgowe do przyjęcia obciążenia promieniowego powodowanego przez wał. Ponadto, sprzęgło zawiera tarczę cierną, wstępnie naprężoną osiowo, za pomocą elastomeru. Elastomer jest wytwarzany z naturalnego kauczuku w procesieu wulkanizacji.

Ze względu na stałe tarcie sprzęgło posiada doskonałe właściwości tłumiące, zmniejszające wysokie obciążenia zmienne, które działają na sprzęgło podczas rozruchu i przechodzenia przez rezonans.

Ponadto sprzęgło BoWex-ELASTIC® HEG posiada dobre właściwości tłumiące np. podczas przechodzenia przez rezonans, w celu utrzymania narastających wtedy obciążeń na możliwie najniższym poziomie.

Elastomer i tarcza cierna sprzęgła działają równolegle ze sobą. Tarcza cierna zmniejsza udary momentu obrotowego, zamieniając je na ciepło. Wytworzone ciepło jest rozpraszane przez metalowe elementy sprzęgła. Dzięki temu unika się akumulacji ciepła w części elastomeru, powstałej podczas częstych rozruchów silnika wysokoprężnego i wynikającj z dużego obciążenia na sprzęgle. Wskutek tego można oczekiwać znacznie dłuższej żywotności sprzęgła.

Sprzęgła typu BoWex-ELASTIC® HEG są dostarczane jako zmontowane. Po montażu sprzęgła na kole zamachowym, można przykręcić wał Cardana.