KTR-Polska Sp. z o.o. tel. 12 267 28 83,  12 268 00 66,  530 376 793, email: ktr@sprzegla.eu   biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

BoWex-ELASTIC® HE1/HE2


 

Charakterystyka wyrobu

  • sprzęgło kołnierzowe (wymiary wg SAE) oraz wymiary specjalne   
  • do stosowania w silnikach spalinowych   
  • kompensacja odchyłek położenia  
  • montaż osiowy bez dodatkowych połączeń śrubowych miedzy kołnierzem a piastą   
  • piasty sprzęgieł ze standardowego typoszeregu BoWex  
  • otwory w tolerancji H7, rowek wpustowy wg normy DIN 6885/1 (JS9)  
  • dostępne twardości 40, 50 i 65 Shore A  
  • specjalne wykonania na życzenie

 

Opis sprzęgła

Sprzęgła BoWex® z zębami łukowymi stanowią połączenie do przeniesienia momentu obrotowego i nadają się szczególnie do wyrównania osiowych, promieniowych i kątowych odchyłek wałów.

Zęby łukowe pracują w taki sposób, że przy przemieszczeniach kątowych i promieniowych naciski na krawędziach zębów prawie nie występują, dzięki temu sprzęgło pracując niemal się nie zużywa.

Informacje ogólne

Sprzęgło przeznaczone do napędów narażonych na drgania skrętne podczas przekazywania momentu obrotowego; do elastycznego połączenia silnika wysokoprężnego z rozdzielaczem, generatorem, sprężarką, pompą, pompą wysokociśnieniową, itp.

BoWex-ELASTIC® sprzęgło wysokoelastyczne, łączące w sobie najlepsze cechy uznanego sprzęgła BoWex® w kompaktowym wykonaniu z możliwością osiowego montażu piasty. Pojawiające się w napędzie drgania skrętne i udary są tłumione i redukowane. Ponadto, sprzęgło umożliwia kompensację odchyłki promieniowej, kątowej i osiowej, bez powstawania dużych sił przywracających.

Sprzęgło BoWex-ELASTIC® zawiera wysokoelastyczny element gumowy, dostosowany do danego rozmiaru sprzęgła. Wewnętrzne uzębienie kołnierza odpowiada standardowemu typoszeregowi piast BoWex®. Sprzęgło BoWex-ELASTIC® jest dostępne z elastomerami o różnej twardości i z różnymi średnicami zewnętrznymi, dostosowanymi do rozmiarów kół zamachowych silników o mocy do 1000 kW, dla połączeń kołnierzowych SAE J620, a także w specjalnych wymiarach.

Charakterystyka cierna

Gładka i twarda powierzchnia (struktura krystaliczna) oraz wysoka odporność na temperaturę i smary, paliwa, płyny hydrauliczne i rozpuszczalniki czynią z poliamidu idealny materiał na części maszyn narażone na poślizg, szczególnie w budowie sprzęgieł. Podczas gdy, materiały metalowe w czasie biegu na sucho wykazują skłonność do "wgryzania się", para ślizgających się po sobie materiałów: poliamid-stal, pracuje bez żadnego smarowania.

Stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem

Sprzęgła kołnierzowe BoWex-ELASTIC® są odpowiednie do przenoszenia napędu w strefach zagrożenia wybuchem.

Sprzęgła te zostały dopuszczone zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX), jako urządzenia kategorii 2G/2D i w związku z tym można je stosować w strefach 1, 2, 21 oraz 22.

Proszę zapoznać się z certyfikatem przeciwwybuchowości oraz instrukcją montażu sprzęgła, zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.