KTR-Polska Sp. z o.o. tel. 12 268 00 66, 12 267 28 83, 530 376 793, email: ktr@sprzegla.eu   biuro czynne: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

GEARex® FA


 

Charakterystyka wyrobu

 • dwukardanowe sprzęgło całostalowe z zębami łukowymi
 • wysokie momenty obrotowe przy niewielkich gabarytach sprzęgła
 • sprzęgło zgodne ze standardem AGMA "9008-B00"
 • zakres temperatur od - 20°C do + 80°C
 • zastosowania (poza ogólnym przeznaczeniem)
  - napędy pomp
  - sprężarki
  - hutnictwo
 • wykonanie krótkie
 • obie piasty zwrócone dłuższą stroną do wewnątrz

 

Opis sprzęgła

Całostalowe sprzęgła GEARex® uzupełnione smarem oraz wyposażone w uszczelki typu O-ring, odpowiadają międzynarodowym standardom. Stanowią połączenie wałów przeznaczone do przeniesienia momentu obrotowego, z uwzględnieniem kompensacji osiowych, promieniowych i kątowych odchyłek wałów.

Całostalowe sprzęgła GEARex® stosowane są we wszelkich aplikacjach wymagających wysokich współczynników bezpieczeństwa oraz trwałości - osiąganej przez właściwe smarowanie zębów łukowych. Sprzęgła przeznaczone są do montażu poziomego, a specjalne wykonania umożliwiają pracę sprzęgła również w pionie.

Typoszereg sprzęgieł zawiera rozmiary przenoszące moment obrotowy od 930 Nm do 240000 Nm, a także umożliwiające wykonanie w piastach otworów o średnicach do Ø276 mm. Przenoszone momenty obrotowe można zwiększyć stosując specjalne materiały do wykonania sprzęgła.

Sprzęgła GEARex® odpowiadają standardowi AGMA (American Gear Manufacturer Association). Kompaktowe wymiary i nieduża masa w połączeniu z niewielkimi momentami bezwładności, otwierają przed sprzęgłami GEARex® szeroki obszar zastosowań.

Zasada działania
 

Zgodnie z dobrze znaną zasadą działania zęba łukowego, w sprzęgle tym brak jest nacisku krawędzi zębów nawet przy występowaniu odchyłki kątowej i/lub promieniowej. Ponadto zastosowanie smaru powoduje zmniejszenie współczynnika tarcia zębów łukowych, niemalże zupełnie zapobiegając ich zużyciu, tym samym znacząco wydłużając żywotność sprzęgła.

W celu zapewnienia regularnego i właściwego smarowania już po zamontowaniu sprzęgła, w każdej połówce tulei umieszczone są naprzeciwko smarowniczki. W wyniku takiej konstrukcji, sprzęgło GEARex® posiada na obwodzie tulei cztery smarowniczki, rozmieszczone co 90°.

Wnętrze sprzęgła jest zabezpieczone uszczelkami typu O-ring (NBR 70 ShA).

Podczas montażu należy zapobiec utracie smaru przez połączenie wpustowe.

Stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem

Sprzęgła GEARex® są przystosowane do przenoszenia napędu w strefach zagrożenia wybuchem. Sprzęgła te są certyfikowane zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX) jako urządzenia kategorii 2G/2D, dlatego mogą znaleźć zastosowanie w strefach zagrożenia wybuchem 1, 2, 21 oraz 22. Proszę zapoznać się z odpowiednim certyfikatem oraz instrukcją montażu na naszej stronie internetowej.